Server- en computerruimte/datacenter


 

Het digitale 'hart' van het netwerk

Voor de ontwikkeling en inrichting van computerruimtes werkt Nemo groep met gespecialiseerde partners. Samen met deze partners beschikken wij over de expertise en ervaring om toekomstbestendige computerruimtes in te richten. Praktisch ingerichte computerruimtes zijn kostenefficiënt, betrouwbaar en passen bij het risiconiveau waarvoor het bedrijf gekozen heeft.

(Data) veiligheid voorop
Voor iedere opdrachtgever geldt dat verlies van data geen optie is en veiligheid de hoogste prioriteit heeft. De consequenties bij calamiteiten kunnen echter van geval tot geval verschillen. Het maakt immers verschil uit of het een ziekenhuis betreft of een school. Bijna altijd is de continuïteit van het bedrijf hiervan gemoeid en soms zijn er zelfs mensenlevens in het spel.
De ideale situatie
De serverapparatuur staat in de centrale serverruimte; het digitale middelpunt van de onderneming. Samen met onze partners ondersteunen en adviseren wij bedrijven bij de inrichting van de best betrouwbare computerruimte.

In de ideale situatie beschikt een bedrijf over optimaal geconditioneerde computerruimtes. Daarbij is de kans op calamiteiten zo klein mogelijk en het risico van verlies van data uitgesloten. Ook de schaalbaarheid en flexibiliteit van de computerruimtes is een factor waarmee wij rekening houden. We doen er alles aan om aan de groeiende vraag aan bandbreedte en snelheid tegemoet te kunnen blijven komen.

Onderwerpen bij de inrichting

  • Brandveiligheid (cold cubes, blusapparatuur, hoge vloeren, etc.)
  • Energieverbruik en duurzaamheid
  • Klimaat- en temperatuurbeheersing (temperatuur, vocht, cooling, etc.
  • Stroomvoorziening (back-up en noodvoorzieningen).
  • De technische installaties van patchkasten/service racks
  • De ontsluiting van de hoofd computerruimte (MER) naar buiten toe en naar de overige computerruimtes op de locatie (SER)
  • Wet- en regelgeving en risicoverantwoording