Kwaliteit & betrouwbaarheid


 

Garanties voor kwaliteitseisen

De fabrikanten waarmee wij werken zien wij als partners en zijn de beste en meest betrouwbare in hun klasse. In principe kunnen we over alle merken en fabrikanten beschikken. Op basis van goede ervaring in het verleden hebben wij een voorkeur voor de producten van onze voorkeursleveranciers. Deze zijn van de hoogste kwaliteit, wat ons in staat stelt het datanetwerk te leveren dat aan onze kwaliteitseisen voldoet en hierop garanties te geven.

VCA gecertificeerd
https://nemogroep.com/wp-content/uploads/2019/12/VCA_logo_150px.pngNemo Groep is VCA gecertificeerd. Wij werken volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures en zorgen ervoor dat onze werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om veilig te kunnen werken.
Ketenpartners
Voor onze partners doen we de netwerkmetingen. Op basis van deze metingen geven wij voor de betreffende merken garantiecertificaten/protocolcertificaten af, zodat de garantie en zekerheid jarenlang goed geregeld is. Onze belangrijkste leveranciers/partners zijn:
• Legrand
• Datwyler
• Siemon
• Commscope
• Nexans
• R&M
• Brand-Rex/Leviton
Meten en borgen van het netwerk
De meting van een netwerk is afhankelijk van de gebruikte materialen, uitvoering en specificaties. Er zijn verschillende meetinstrumenten om glasvezel-, koper- en wifi-netwerken te testen. Samen met onze leveranciers bepalen wij welke meetapparatuur het meest betrouwbare resultaat biedt, om de benodigde netwerkgarantie met certificaten af te kunnen geven.
Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met ons op. Een van onze certificering-specialisten kan je alles vertellen over de actuele normen en standaarden. Wij beantwoorden graag alle (technische) vragen.
CPR-normering voor kabels
Sinds 2017 is de nieuwe Europese CPR-norm (Construction Products Regulation) van kracht. Deze norm legt de nadruk op schadelijke uitstoot bij brand en is in heel Europa van toepassing. Dat wil zeggen dat de installateur en de opdrachtgever samen verantwoordelijk zijn voor de keuze van de juiste kabel. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik van het gebouw: het aantal mensen en hun zelfredzaamheid.

Normering en classificatie

Elke kabel is geclassificeerd en moet voldoen aan specificaties voor schadelijke uitstoot. Wij adviseren welke kabel het beste aan de gestelde eisen voldoet: Dca, Cca of B2ca. Voor de data die via een kabel getransporteerd wordt is er geen verschil merkbaar, maar het omhulsel van de kabels is wél anders:


  • Normering klasse A kabel is het strengst, met een minimaal hoeveelheid schadelijke stoffen uitstoot.
  • Normering klasse E is de traditionele kabel, waarbij er al snel sprake is van meer rook, met meer giftige stoffen.

Keuze voor een kabel

De keuze van de kabel is afhankelijk van:

  • de hoeveelheid mensen op de locatie; en
  • de zelfredzaamheid van de gebruikers om weg te komen van de locatie.

Voor bijvoorbeeld een school geldt dat er veel jongeren tegelijk naar buiten moeten kunnen. Daarvoor zijn kabels met normering A of B het veiligst. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een zorgcentrum of ziekenhuis, waar de mobiliteit en daarmee zelfredzaamheid van de aanwezigen beperkt is.

Een ander aandachtspunt is het aantal kabels dat in een situatie aanwezig is. Bij veel kabels op één plek bestaat er kans op bundelbrand, een brandhaard die moeilijk te blussen is. Ook dit bepaalt de hoeveelheid gif die er bij een brand uiteindelijk vrijkomt. Bij veel kabels en een hoger risico, kan een hogere normeringsklasse kabels de veiligere optie zijn. De brand is dan gemakkelijker te blussen en in totaal komt er minder schadelijke stof vrij.

 

Meer weten over CPR-normering of kwaliteit?

Neem dan contact met ons op. Onze specialisten vertellen je er graag alles over. Samen kunnen we bepalen welke normering de beste keuze is voor een locatie.

“Kwaliteit is het allerbelangrijkste in onze business. Nemo groep heeft de kwaliteit van het eindproduct altijd hoog in het vaandel, die is onbespreekbaar. Daar wordt niet mee geklungeld.”