Hoe werken wij?


 

Afspraak is afspraak

Een van de meest gestelde vragen is ‘Kunnen jullie morgen starten?’ Daar schrikken wij niet van, wij zijn flexibel. Installatiewerk gebeurt altijd aan het einde van het bouw- of renovatieproces, met een strakke tijdsplanning. Levering volgens afspraak is dan cruciaal voor een succesvolle oplevering en het mogen doen van vervolgopdrachten.

Het proces en onze werkwijze
In de praktijk blijkt het meestal niet nodig om morgen te starten. Vaak is de realisatie van een nieuw datanetwerk samen goed in te plannen. Dat is ook nodig: om risico’s uit te sluiten, de beste oplossing te kiezen en garanties te kunnen geven. Aan de hand van een aantal stappen laten we graag zien hoe wij werken en wat er allemaal komt kijken bij de realisatie van een goed netwerk.

Stap 1: Vertrouwen

Om een offerte voor een datanetwerk uit te mogen brengen moet er wederzijds vertrouwen zijn. Relaties waarvoor wij eerder hebben gewerkt kennen ons en weten wat wij kunnen. In andere gevallen presenteren we ons graag, om opdrachtgevers te overtuigen van onze kwaliteit:

 • onze organisatie;
 • de vakmensen en het management;
 • eerder gerealiseerde projecten (referenties);
 • onze relatie met leveranciers en partners.
Nemo groep gaat de uitdaging voor een overtuigende kennismaking en presentatie graag aan.

Stap 2: Uitbrengen van een offerte/tender

De start van een offerte is de specifieke vraag van de opdrachtgever. Meestal ontvangen we die via een installateur of eindgebruiker, in de vorm van een bestek met tekeningen. Deze zijn vaak opgesteld door externe adviseurs. Nemo groep bestudeert de vraag, overlegt over onduidelijkheden en doet op basis van haar kennis en ervaring verbetervoorstellen.

Wanneer alle informatie compleet en duidelijk is, gaat onze calculatieafdeling aan de slag om een concurrerend financieel plaatje te overleggen. Mogelijke onderdelen van een offerte zijn: (verbeter)opties, uitgangspunten voor meerwerk, de uitvoeringsperiode en doorlooptijd. Bij vragen over de calculatie beantwoorden we die graag. Dat geldt ook voor aanvullende wensen en/of eisen.

Stap 3: Start van het project

Wanneer een offerte opdracht wordt, starten we zo snel mogelijk met de planning van de uitvoering. Onderdeel van de gunning is meestal een globale planning waarbinnen het project moet worden opgeleverd. Niet zelden betekent dit dat we al binnen twee weken met de uitvoering van werkzaamheden starten. Voorop staat dat we altijd leveren volgens afspraak. Dat is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit die wij leveren: afspraak = afspraak. Na goedkeuring starten we het project met:

 • Voorbereiding door de afdeling werkvoorbereiding: Klopt de opdracht? Zijn er gekke dingen? Zijn de tekeningen actueel? Etc.
 • Afstemmingsvergadering met het interne projectteam.
 • Afstemming met onze partners en leveranciers.
 • Bestellen van materialen (af te leveren in ons magazijn of op afroep op de werklocatie).
 • Inplannen van de medewerkers.

Stap 4: Projectaanpak

Voor iedere opdracht wordt een projectmap aangemaakt door projectvoorbereiding. De werkmap gaat met de eindverantwoordelijke mee naar de uitvoeringslocatie. In de werkmap zit alles wat nodig is om de werkzaamheden op de locatie uit te kunnen voeren:

 • specificaties, met kaarten en tekeningen;
 • een complete set labels, met codering voor op de patchkasten en voor op de kabels.
Voor de overdracht van de map is er een meeting waarbij de meest actuele informatie wordt gedeeld. Na de overdracht kunnen de collega’s op de locatie aan de slag. Voor grotere projecten kan dit betekenen dat onze vakmensen zelfs enkele weken/maanden voor een project aan de slag zijn.

Stap 5: Werkzaamheden op locatie

Onze ‘voorman’ is projectmanager en eindverantwoordelijk op de locatie. Dit is een vakman die meewerkt, maar ook de voortgang en kwaliteit van al het werk op de locatie managet. De voorman blijft ook tijdens het project continu in contact met de backoffice. Het management van Nemo groep monitort alle actuele projecten en faciliteert waar nodig.

Projectwerkzaamheden

 • 1. Aanleggen:
  De glas- en koperkabels worden gelegd. Er zijn verschillende technieken die we hiervoor toepassen, afhankelijk van de situatie.
 • 2. Aansluiten/afmonteren:
  In de patchkasten en bij de contactpunten worden de kabels aangesloten. Zowel de patchkast als de kabels worden gelabeld, zodat deze uniek en herkenbaar zijn.
 • 3. Metingen:
  Om te checken of verbindingen van het netwerk aan de vereiste specificaties voldoen worden er metingen uitgevoerd. Alleen met een finale check is het mogelijk om (onderdelen van) het netwerk te certificeren.
 • 4. Checks:
  Tijdens de werkzaamheden controleert de voorman continu of de werkzaamheden volgens opdracht worden uitgevoerd en eventuele last minute wijzigingen goed worden doorgevoerd.
Gaat er wel eens iets fout?

Overal gaat er wel eens iets fout, ook bij ons. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Bij fouten gaat het erom verantwoordelijkheid te nemen en zo snel mogelijk te herstellen. Fouten met een nieuw netwerk komt bij ons gelukkig zelden voor. In meer dan 99% van de gevallen registreren de metingen direct het gewenste resultaat. Als metingen een fout aan het licht brengen, gaan wij uit van deductie om het euvel op te sporen. Indien een aansluiting niet werkt of niet optimaal is, ligt dat meestal aan een switch of patchsnoer. Dit is gemakkelijk op te lossen. Door middel van een nieuwe meting wordt dan aangetoond dat het probleem is opgelost.

Stap 6:

Oplevering en ingebruikname: certificering

Voor alle netwerken geldt dat deze vóór de oplevering en overdracht moeten worden doorgemeten. Dat geldt zowel voor koper- als glasvezelnetwerken en draadloze netwerken.

 • Met behulp van gekalibreerde netwerkmeters (Fluke-apparatuur) worden metingen en testen gedaan.
 • Alle gekeurde digitale meetgegevens worden vanaf de netwerkmeters door ons in de computer ingelezen.
 • De netwerk-meetresultaten worden compleet overgedragen aan de fabrikant van de kabels.
 • De fabrikant beoordeelt onze metingen en toetst de kwaliteit van de complete installatie op basis van werking en specifieke criteria.
 • Na goedkeuring van de meetgegevens verstrekt de fabrikant 15-25 jaar garantie op het netwerk en de beschikbaarheid voor de daarop aangesloten werkende applicaties.
 • Met de garantie van de fabrikant en onze garantie is de benodigde certificering van het netwerk gerealiseerd.

Nemo groep gaat de uitdaging voor een overtuigende kennismaking en presentatie graag aan.

Opleverlijst

In de werkmap zit een opleverlijst die de projectverantwoordelijke gebruikt voor de oplevering van het project. Onderdeel van deze lijst zijn:

 • actuele tekeningen, met daarop alle uitgevoerde revisies;
 • de meetresultaten, voor de kwaliteit van het netwerk;
 • de door ons aan de opdrachtgever aan te leveren garantiecertificaten.

 

Stap 7: Afronding en service

Voor de praktische en financiële afronding van een project krijgt de opdrachtgever een overzicht van de meest actuele tekeningen. Aan de hand van een toelichting is duidelijk of er bij de uitvoering wijzigingen zijn geweest, zoals bijvoorbeeld verschoven contacten en/of ander meerwerk. Na goedkeuring wordt het meerwerk conform de afgesproken condities gefactureerd.

Nemo groep werkt veelal voor vaste opdrachtgevers. Na oplevering van een gecertificeerd netwerk komen klachten of problemen eigenlijk nooit voor. Mocht dat wel zo zijn, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Als het netwerkprobleem het gevolg is van de door ons uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen dan lossen we dat direct naar tevredenheid op.
“Onze medewerkers zijn zo getraind dat ze precies hun verantwoordelijkheid voor het project kennen.”